till sidan om våra samlingar.

Vi samlar ju lite av varje. Just nu är kossorna lagda lite på is då vi har flyttat permanent till Vasshult och samlingen tar så stor plats.

Apropå ta plats fyller vi lagårdsväggen med allt möjligt. Vi söker även vackra annorlunda ostkupor, gärna 50-talare i plast med mycket färg. Hittar vi udda pynt till trädgården blir vi också glada. Mycket av trädgårdsutsmyckningen och sakerna på lagårdsväggen har ju en begränsad livscykel. Så det gäller att fylla på med nytt.

Ljusslingorna vet vi inte varför vi började samla på och inte vad vi ska ha dom till, men fina är de. De lyser upp tillvaron någon gång per år.

Likaså de konverterade krokskydden har ett begränsat liv. Sol och salt har dödat många och sedan finns ju folk som inte kan skilja på mitt och ditt....
 

Slipsnålarna är väl det som är behändigast att samla på. Små behändiga saker som pryder sin bärare. Tyvärr är det väl så att man inte använder slips i lika stor utsträckning som förr, vilket ju är skönt för halsen men mindre skönt för ögat!

Welcome
to the collection page.

We collect different things. Right now, the cowcollection lays on ice since we have moved permanently to Vasshult and the collection takes up so much space.

Speaking of taking big place, we fill the barn wall with everything possible. We are lalso looking for  pretty or odd cheese covers, preferably from the 50's in plastic with a lot of colour.

 If we find odd decorations for the garden, we will also be happy. Much of the garden decoration and the things on the barn wall have a limited life cycle. So it's important to refill. We do not know why the light loops we started collecting and not what we should use them for, but they are nice. They light up life at least once a year.

Also, the converted hook protectors have a limited life. Sun and salt has killed many and then there are the people who can not separate mine and yours....  Tie needles are the most convenient to collect. Small handy stuff which adorn its wearer. Unfortunately you do not use a tie to the same extent as before, which of course is good for the throat, but less good for the eyes!

The latest on the collection page is that we have separated garden stuff and art and
oddities hanging on the barn.


Enjoy!

 

Uppdaterad den: 12 nov 2020