Alexander

Karaktär: obehörig akademiker – lat, blyg och fundersam. Om ni har sett någon kutryggig kepsdrasut med händerna i fickorna som driver mellan Stockholms skivaffärer så är det nog jag. I övrigt är jag en vanlig, hygglig medborgare med arbete, sambo och månadskort på tunnelbanan. Jag har list och lust, brister och fördelar och ett vinnande steg som för tillfället är något stukat.
 

Fader till tre, Sonny, Leonora och Loui.

Alexander

Character: unauthorized academician - lazy, shy and thoughtful. If you have seen a slightly stooping lanky fellow with a cap and with his hands in his pockets, loaf between Stockholms musicstores, so is it probably me. I am a ordinary, descent citizen with work,  co-habitee and monthly pass on the subway. I have cunning and lust, defects and advantages and a winning step which for the moment are a some sprain.
 

Father of three, Sonny, Leonora and Loui

Bilder på Alexander.  


En staty av Alexander hittade vi i Örebro sjöpark.
Så likt!

A statue of Alexander we found in Örebro lake park. So alike!

 
 

En bra bild med glimten i ögat.

 A good picture with a twinkle in his eye.

 


När håret växt ut!

When the hair is growing out!
 

 
 
Strålande sol och en öl i handen, kan det bli bättre?

Bright sun and a beer in your hand, could it be better?

Så här kan Tomten också se ut.

Like this can Santa also look like.
 
 
Prydlig kille med glimten i ögat,
och med pilsnern till hands.

Neat guy with a twinkle in his eye,
with beer at hand.

På Vasshults vintervägar.

At Wasshult's winter roads.
 
 
På vinglig framfart i Gamla Linköping.

On unsteady rampage in Old Linköping.

Alla i familjen måste prova Sonnys snygga solglasögen!


Everyone in the family had to try Sonny's stylish sunglasses!
 
 
Storfeskar´n


Big fisher.

På åktur med Sonny.


On a ride with Sonny.
 
 
Födelsedagsfest i Budapest.


Birthday party in Budapest.

Jag funderar.


I'm thinking.
 
 
En bra bild på mig, eller hur?
Ser ung ut.

A good picture of me, right?
Looking young.

Undrar om det där med båt är något för mig?

Wondering if that with boat is something for me?
 
 
En öl och solglasögon, undrar om någon känner igen mig här i Budapest?

A beer and sunglasses wondering if someone recognizes me here in Budapest?

King Loui's farsa!

King Loui's dad!